Quina és la diferència entre biodegradable i compostable? Quina és la millor pel medi ambient?

Quan quelcom és biodegradable significa que pot ser degradat pel metabolisme dels microorganismes. O el que ve a ser el mateix, que es desfà per acció del medi ambient. En realitat, només els bioplàstics poden ser biodegradables completament. El plàstic amb base de petroli es descompon en una sorra fina que no pot ser digerida completament, almenys fins que no passin moltíssims anys, tants que encara no s’ha trobat la data. D’aquí que sigui un gran problema.

D’altra banda, els plàstics compostables són biodegradables per definició, però a més ho fan en un període de temps raonable i sota certes condicions, el que es coneix com a compostatge, un interessant cicle en què els nostres residus tornen a la terra com a adob en unes setmanes.

Per les noves galetes artesanes Bio apostem pel packaging més sostenible, el compostable, que ofereix una solució al problema de la gran quantitat de plàstics generats per la humanitat.

Aquest envàs s’ha de dipositar al cubell de la brossa orgànica per tal que una planta de compostatge industrial el pugui degradar.

Font: SolucionesPackaging