Les responsables de www.sinplastico.com consideren que cap mena de plàstic pot ser considerat ecològic perquè el seu reciclatge és inexistent, perquè perjudiquen la nostra salut i el medi ambient i perquè els fabricants, com que es degraden, es desentenen a l’hora de recuperar-los i tractar-los.

El plàstic convencional

Aquest plàstic no és biodegradable i mai desapareix, simplement es fragmenta en partícules diminutes sense patir cap alteració en la seva composició química.

Els bioplàstics

Són fabricats a base de polímers naturals com són el midó de patata o de blat, i tot i que la majoria són biodegradables, presenten una sèrie de problemes greus:

  1. Encara que tinguin una base vegetal, porten additius que impacten negativament en el medi ambient, sobretot perquè acaben directament a la terra o a l’aigua.
  2. Si el reciclatge de plàstic convencional ja és en si mateix molt complicat, per aquests bioplàstics faria falta posar en marxa una xarxa de recollida i tractament específica per a ells.
  3. Aquests plàstics als que generalment només donem un ús, consumeixen una gran quantitat de terra i recursos.
  4. Són cars i es fabriquen a petita escala, per la qual cosa últimament s’estan substituint per plàstics oxo-degradables.

Els plàstics oxo-degradables

Són plàstics convencionals amb l’additiu d2W, que els permet que es degradin sense que intervingui cap ésser viu. També presenten una sèrie de problemes.

  1. Se suposa que el residu generat és aprofitat per organismes vius per al seu desenvolupament i que per això és biodegradable, però avui en dia hi ha molts dubtes respecte d’això.
  2. Els additius tòxics que el formen acaben directament a la natura sense ser tractats.
  3. L’indústria els presenta com a biodegradables però no ho són, s’enganya al consumidor i el fabricant i les autoritats es desentenen de la gestió que els seus residus generen.

Encara que el plàstic s’ha convertit en un material omnipresent, la seva producció i consum estan lluny de ser innòcues per la salut humana i pel medi ambient.

Per això, a Casa Amella envasem en vidre. És el material que més respecta el nostre cos i al medi ambient ja que es pot reciclar infinites vegades i no deixa residus tòxics en els aliments que conté.

Article complet: VidaSana http://vidasana.org/noticias/los-plsticos-biodegradables-no-son-la-solucin-ni-convencionales-ni-biodegradables-ni-oxo-degradables?utm_campaign=newsletter-12112019&utm_medium=email&utm_source=acumbamail