Constituït el 2002 per les principals empreses elaboradores i comercialitzadores ecològiques estatals, ASOBIO és el punt de trobada professional per representar el sector i fomentar l’alimentació ecològica en el mercat espanyol. Els objectius fixats són:

1- Liderar una xarxa d’elaboradors i comercialitzadors de productes d’alimentació ecològica i complements alimentaris.

2- Crear posició comuna: Reivindicar el model d’alimentació ecològica i defensar els seus beneficis amb una veu única.

3- Donar veu als interessos comuns de el sector i representar la posició sectorial davant administracions públiques nacionals, internacionals i altres organitzacions.

4- Desenvolupar un sistema d’informació d’utilitat per a l’evolució professional de el sector.

5- Ser referent d’informació de el sector ecològic.

6- Difondre els beneficis del sector per aconseguir una major conscienciació per part de la societat i un augment del consum ecològic.