L’Amazones és la major regió de bosc tropical del planeta, ocupa uns 6,5 milions de km2 que significa un 5% de la superfície de la Terra. Conté un 20% de l’aigua dolça del planeta i el 30% de la biodiversitat mundial, a més de 350 tribus d’indigents habitants a la zona. És el regulador de les pluges d’Amèrica i un dels llocs que recull més fauna i flora del món.

Actualment ja ha desaparegut un 20% de l’Amazones i es preveu que d’aquí 30 anys augmenti a un 50%. A la dècada dels 90, la selva absorbia 2.000 milions de tones de CO2, ara s’ha reduït a la meitat. A més, s’està generant més carboni del que la terra en pugui absorbir. Degut a la destrucció dels boscos, es produeix un escalfament del clima i la reducció de les precipitacions i, com a conseqüència, de la disminució dels rius de la zona.

Els principals causants d’aquesta catàstrofe són els cultius de soja, el 80% és exportada a la Xina i utilitzada per alimentar bestiar de granja; la creació de camps de pastura per la ramaderia; l’explotació forestal industrial, la majoria realitzada de manera il·legal i que provoca la tala d’arbres bons i la crema de la resta del terreny (només al estiu de 2019 es van provocar 30.000 incendis a l’Amazones); i de projectes hidroelèctrics que amenacen els rius que travessen la zona.

Hi ha diverses organitzacions que lluiten dia a dia a salvar l’Amazones, com Greenpeace o Saving the Amazonas, que es dedica a conservar l’Amazones plantant arbres en nom de la gent que ha fet la donació. A més, el documental, Savint the Amazon:  On the frontlines of the fight to preserve the world’s largest tropical rainforest, explica des de primera línia com viuen les tribus indigents aquesta tragèdia i com arrisquen la seves vides per salvar l’Amazones.

Greenpeace proposa algunes solucions a nivell administratiu per acabar amb aquesta situació com que el govern del Brasil prohibeixi la desforestació i cancel·li els seus projectes d’energia hidroelèctrica a l’Amazona, que els països de la UE compleixin el Reglament EUTR en el que impedeix l’entrada a Europa de productes forestals procedents de la destrucció dels boscos o prohibir el comerç de matèria prima que provingui del mateix lloc.

Què podem fer nosaltres per impedir-ho?

  • La teva dieta té molt a veure amb el problema de l’Amazones. L’expansió del cultiu de soja a Brasil es deu en gran mesura a la demanda internacional de pinsos que la ramaderia industrial necessita per alimentar els animals que formen part de la nostra dieta excessivament rica en proteïna d’origen animal. Hauríem de consumir menys carn i que sigués de més qualitat.
  • De la mateixa manera, evitar els productes que provinguin de la desforestació, com la soja del Brasil, la carn de boví o l’oli de palma.
  • Recolzar el comerç i els productes de proximitat amb una traçabilitat clara.
  • No comprar fusta provinent de l’Amazones, sobretot la de Ipé.
  • Com a empresa, mantenir un clima de responsabilitat empresarial amb el medi ambient i els drets humans.

Entre tots, salvem l’Amazones!