El 25 de març del 2021 la Comissió Europea va presentar el seu Pla d’Acció pel desenvolupament de la producció ecològica i ahir es va presentar a Espanya a càrrec de l’associació Asobio.

Tal com va mencionar el D. José Miguel Herrero Velasco, director general de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el sector ecològic creix cada vegada més, les xifres no paren d’augmentar i és essencial la màxima transformació verda de l’economia.

En Diego Canga Fano, conseller principal de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea, va ser l’encarregat d’explicar el Pla d’Acció Europeu durant la conferència. Els objectius principals d’aquest pla són augmentar la producció i el consum de productes ecològics, arribar al 25% de la superfície agrícola amb qualificació d’agricultura ecològica per al 2030, així com augmentar significativament l’aqüicultura ecològica. El pacte verd es basa en l’estratègia “De la granja a la taula” i en promoure la biodiversitat.

Aquest pla, com qualsevol altre, té avantatges com que ofereix una estabilitat jurídica pels agricultors que es plantegen la conversió, confiança pública en els productes ecològics i reconeixement públic del logotip ecològic, entre altres. Però també hi ha inconvenients com que els estats membres cada un té un punt de partida diferent i que el risc de frau és molt elevat.

L’enfocament del pla és global, des del consum, la producció i la sostenibilitat. Es necessita una àmplia participació de les parts interessades, ja que si no no serà efectiu. Es vol reforçar la cadena de valor respectant els costos de producció, es donarà màxima importància a la investigació i la innovació (el 30% del pressupost) i la millora de l’ús dels recursos naturals (minimitzar plàstics, aigua, energia…).

És essencial promoure l’agricultura ecològica, informar el client dels productes ecològics, les mesures que es prenen, dels seus beneficis… A la vegada intentar impedir el frau, per això es farà una forta supervisió dels sistemes de control nacional i de tercers països, polítiques de prevenció de frau, sancions… També es vol fer més accessibles els productes, tant per preu com per disponibilitat a les botigues.

Una altra de les accions que es vol dur a terme amb aquest pla, és millorar la traçabilitat. Així com fomentar la conversió, la inversió i l’intercanvi de millora de pràctiques entre la Unió Europea i els estats membres. Aconseguir una transparència del mercat. Donar suport a la cadena alimentària i a millorar l’alimentació dels animals. Reforçar la transformació local i fomentar els circuits comercials de proximitat. Ajudar als estats membres a desenvolupar mesures per l’agricultura ecològica a les zones rurals, així com promoure la igualtat de gènere i l’ocupació de joves agricultors.

L’últim eix que comprèn el Pla d’Acció és la reducció de la petjada climàtica i mediambiental. Enriquir la biodiversitat genètica i augmentar el rendiment, donant suport a la investigació i la innovació. Promoure un ús més eficient i sostenible de l’aigua, un major recurs a les energies renovables i el transport net i una menor alliberació de nutrients.